Zbierame použité batérie so Šmudlom!

Milí rodičia!

V piatok 13.1.2023 sa v našej škôlke uskutočnil ekovýchovný projekt „Zbierame použité batérie so Šmudlom“ , ktorý zabezpečila spoločnosť SEWA, a. s. v spolupráci s DAPHNE a NATUR-PACK. Projekt funguje od roku 2017 a zapojilo sa doň už viac ako 300 MŠ.

IMG_20230113_101809.jpg

Prečo je tento projekt zaujímavý?

 „Spoločne s našimi partnermi prostredníctvom eko-výchovných projektov vzdelávame deti a mládež a šírime myšlienku ochrany životného prostredia. Cieľom našich projektov je prepojiť teóriu s praxou a vypestovať u detí správne návyky. Chceme, aby sa deti naučili nielen správne zaobchádzať s odpadmi, ale aby vedeli, že dôležité je odpadom predchádzať a keď vznikne ako sa s ním vysporiadať s čo najmenšími dopadmi na ekosystém.“

Čo na tomto projekte zažili deti?

„Ahoj deti, stretli ste už Šmudla a jeho kamarátov zvieratká? Čoskoro vás príde navštíviť a spolu s ním sa vyberiete na výskumnú výpravu, aby ste zistili, kto a čo znečisťuje potôčik v susednom lese. Dozviete sa, čo sú batérie a na čo nám slúžia. Zistíte, kde môžete staré batérie vyhodiť a čo sa s nimi deje potom, ako vám doslúžia.“

Čo môžeme pre škôlku získať?

„Milé deti, aby sme chránili prírodu, svoje zdravie a zdravie všetkých ľudí a zvieratiek, musíme staré použité batérie odhadzovať do špeciálneho koša. Pripravili sme pre vás zelenú krabičku B-box, do ktorej môžete doma spolu s rodičmi a súrodencami zbierať použité batérie. Prečo je dôležité zbierať vybité batérie oddelene od ostatných odpadkov vám príde porozprávať Šmudlo so svojimi kamarátmi.

Za vyzbierané batérie získa vaša škôlka prekvapenie.

Čo je potrebné urobiť?

  1. Zbierajte doma spolu s rodičmi použité batérie do zelenej krabičky B-box.
  2. Keď bude krabička plná, prineste ju do svojej škôlky a vysypte batérie do zbernej nádoby.
  3. Prázdnu krabičku B-box zoberte naspäť domov a ďalej zbierajte použité batérie.

Čo získate?

  • Naučíte sa správne triediť odpad.
  • Dozviete sa ako chrániť prírodu a svoje zdravie.
  • Za každých 200 kg vyzbieraných batérií získa vaša škôlka milé prekvapenie.“