RADA ŠKOLY pri MŠ Sásovská cesta 21 Banská Bystrica

 

Zástupcovia

 

Meno

 

Za pedagogických zamestnancov

Eva Mésarošová

 

 

Za ostatných zamestnancov

 

Taťána Pištová

 

 

Za rodičov

doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.

Mgr. Peter Venglarčík

Mgr.Lucia Rendlová

 

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľom

 

 

Mgr. Lucia Pašková

Ing. Michal Škantár