CELOŠKOLSKÉ RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE SA BUDE KONAŤ DŇA 30.8.2024 o 16:00 hod.

!!!ÚČASŤ NUTNÁ!!!