PREVÁDZKA MŠ   

Materská škola je v prevádzke od 6:30 do 16:30.
Príchod detí do materskej školy je do 8:00.
Odhlasovanie detí (dôvod - choroba, rodinné dôvody) je do 8.00 hod. na telefónnom čísle 048/4177293.
V prípade, že viete, že dieťatko nepríde nasledujúci deň do MŠ prosíme nahlásiť učiteľke na triede a následne zapísať do odhlasovacieho zošita vo vstupnom vestibule materskej školy.

Čas prevádzky v jednotlivých triedach je upravený tak, aby umožňoval čiastočné prekrývanie úväzkov učiteliek počas pobytu vonku a počas obeda.

1. trieda: 6:30 - 16:30 hod.
2. trieda: 6:30 - 16:30 hod.
3. trieda: 7:00 – 16:00 hod. (v čase 6:30-7:00 a 16:00-16:30 sa deti schádzajú v 2.triede)
4. trieda: 6:30 – 16:30 hod.