NAŠE TRIEDY a KOLEKTÍV MŠ

1.trieda - prízemie

Ľubica Račková - triedna učiteľka 

     

2.trieda - poschodie

Mgr. Michaela Ferenčková - zástupkyňa MŠ

Eva Mesárošová - učiteľka

     

3.trieda - poschodie

Milada Ursínyová - riaditeľka MŠ

Bc. Monika Ďurčáková - triedna učiteľka

     

4.trieda - prízemie

Martina Kristová - učiteľka

Terézia Zaťková -učiteľka

 

Prevádzkoví zamestnanci materskej školy

Upratovačka č.1 MŠ - Daniela Valková

Upratovačka č.2 MŠ - Bronislava Klimentová

Upratovačka č.3 MŠ - Anna Kováčová

Kurič MŠ - Milan Sekereš

Prevádzkoví zamestnanci školskej jedálne

Vedúca školského stravovania - Katarína Dlhopolcová

Hlavná kuchárka - Taťána Pištová

Kuchárka - Miroslava Psotová

Pracovník v prevádzke - Jana Golianová

Správca webstránky: Mgr.Ferenčíková Michaela