Súťaže, ktoré sme absolvovali:

Dúha - celoslovenská výtvarná a literárna súťaž vyhlásená Ľubovnianským osvetovým strediskom v Starej Ľubovni. 

V tejto súťaži sa deti z našej MŠ umiestnili na výherných miestach. Srdečne gratulujeme!

20230223_064354.jpg

Hasič-pretekár - výtvarná súťaž vyhlásená Územnou organizáciou dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a komisiou mládeže ÚzO

V tejto súťaži sa deti z našej MŠ umiestnili na prvom a druhom mieste. Srdečne gratulujeme!

20230307_074829.jpg

Zelený svet 

Deti z MŠ sa zúčastnili výtvarnej súťaže Zelený svet, ktorú vyhlásila Slovenská agentúra životného prostredia. Slovenská agentúra životného prostredia sa snaží prostredníctvom súťaže vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Témou súťaže pre 27. ročník bolo: Voda je život.

20230223_064531.jpg

Čaro Vianoc

Počas mesiaca december 2022 sa MŠ Sásovská cesta 21 zúčastnila výtvarnej súťaže Čaro Vianoc. Súťaž bola pod záštitou mesta Banská Bystrica a výtvarné dielka boli vystavené v Robotníckom dome v Banskej Bystrici.