Akcia "Ekopredškoláčik"

Naša škôlka sa zúčastnila akcie Ekopredškoláčik.

Dňa 26.4. sa deti z Mš Sásovská cesta 21 zúčastnili na 8. ročníku enviromentálnych aktivít detí materských škôl. Akcia sa konala v Materskej škole na Starej tehelni 7 v Banskej Bystrici. Akcia bola usporiadaná Spoločnosťou pre predškolskú výchovu RO Banská Bystrica. 

Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa!

20230426_085450.jpg

20230426_092827 (1).jpg

20230426_095337.jpg

20230426_093818.jpg

20230426_093218.jpg